Fenbendazol Tablet

  • Fenbendazole Tablet 750mg

    Fenbendazol Tablet 750 mg

    Sammansättning: Fenbendazol …………… 750 mg Hjälpämnen qs ………… 1 bolus Indikationer: Fenbendazol är ett brett spektrum benzimidazol anthelmintikum som används mot gastrointestinala parasiter. , strongyles och strongyloides och kan administreras till häst, åsna, mula, nötkreatur. Dosering och administration: Generellt ger fenben 750 bolus ...
  • Fenbendazole Tablet 250mg

    Fenbendazol Tablet 250 mg

    Sammansättning: Fenbendazol …………… 250 mg Hjälpämnen qs ………… 1 bolus. Indikationer: Fenbendazol är ett brett spektrum benzimidazol anthelmintic som används mot gastrointestinala parasiter. Inklusive rundmaskar, krokmaskar, piskmaskar, taenia arter av bandmaskar, pinworms, aelurostrongylus, paragonimiasis, strongyles och strongyloides och kan administreras till får och getter. Dosering och administration: Generellt ges fenben 250 bolus för att ...